Vlaggensysteem pesten

De een vindt het pesten, de ander plagen. De een vindt het heel heftig, de ander vindt het flauw. Als we het over pestgedrag hebben, is het vaak moeilijk om tot een gezamenlijk oordeel te komen. Het onderstaande systeem zou het gesprek kunnen versnellen.

We gaan gedrag beoordelen a.d.h.v. 4 criteria: wederzijdse toestemming, gelijkwaardigheid, context adequaat en zelfrespect.

Dan houden we de volgende rubric tegen de situatie en bekijken welke kleur vlag we toekennen. Bij een groene vlag is het gedrag helemaal geen probleem. Bij geel is het niet helemaal zeker te zeggen of het gedrag door iedereen als oké wordt bestempeld en is misschien een check op zijn plaats. Bij een rode vlag is er sprake van beschadigend gedrag en is een goed gesprek het minste wat er moet gebeuren en kan een sanctie worden opgelegd. De zwarte vlag zou zelfs kunnen leiden tot aangifte bij de politie.