creatief

Creatieve opdrachten die het kritisch denkvermogen aanwakkeren of samenwerking bevorderen kunnen ook in de mentortijd erg inspirerend werken. Je zult in de opdrachten moeten kunnen samenwerken of bijvoorbeeld eens goed nadenken over wie je nu eigenlijk bent. Heel veel succes en plezier bij de volgende opdrachten.