Spel ander gedrag

Een groep in de klas die storend gedrag vertoont of een klas die je gewenst gedrag wilt aanleren? De start zou in deze oefening kunnen liggen.

Een positieve manier om bewustwording van gedrag in gang te zetten.

Iedere leerling krijgt bij aanvang van de dag een geheime opdracht.

Die voeren zij deze dag uit.

Punten kunnen verdiend worden door de opdracht goed uit te voeren en door elkaars opdracht te raden.

Aan het einde van de dag worden de punten geteld en kunnen jullie een mooi gesprek voeren over wat dit ander gedrag met iedereen deed en wat de gevolgen waren, waarom was de ene opdracht makkelijk en de andere moeilijk? Wat zou het doel van de opdrachten zijn?

Natuurlijk is het leuk om aan een wedstrijd een prijsje te hangen, dat kan iets tastbaars zijn maar ook een beloning in een andere vorm.

 

Spelen Met Gedrag
892 downloads