Rebus

Geef iedereen een stuk papier; hierop tekent iedereen in rebusvorm zijn eigen naam.