Home » Groep » Kennismaken » Rebus

Rebus

Geef iedereen een stuk papier; hierop tekent iedereen in rebusvorm zijn eigen naam.