'Als je niet ziet wat je wilt zien, kijk dan eens door het andere raam'

Een illusie is een waarneming van iets wat er niet is. Je ogen zetten je brein als het ware op het verkeerde been. We zien de dingen niet zoals ze zijn, we zien alleen wat onze ogen ons vertellen. In feite projecteren onze ogen de beelden van buitenaf op de hersenen, die daar dan een werkelijkheid van maken. Doordenkend zou je kunnen zeggen dat de waarheid dus helemaal niet bestaat. Deze mentorles gaan we werken met de kracht van de illusie.

onze hersenen zijn een opslagplaats van herinneringen. In nog geen 1,5 kilo (gemiddeld 2% van ons lichaam) slaan we tal van zaken op en sturen we ons lichaam aan: kijken, horen, proeven, voelen, ruiken, ademen, denken, herinneren...een schat aan lichaamsfuncties wordt vanaf de hersenen aangestuurd. Herinneringen kunnen ons helpen, zo kunnen we woorden lezen die gehusseld zijn (zoals hieronder), als de begin- en eindletter maar kloppen.

Maar de hersen laten ons soms ook in de steek. Soms laten ze ons dingen zien die er niet zijn. Dat kan lastig zijn, maar de technologie van 3D-televisie maakt er dankbaar gebruik van. We zien diepte maar hij is er niet. Of heb je ooit het gevoel: hé dat heb ik eerder gezien? Terwijl dat niet kan? dan is er sprake van een déjà vu. 

Op een middelbare school is het natuurlijk best ingewikkeld dat het belangrijkste gereedschap van leren, ons brein, ons zo hopeloos in de steek kan laten. Misschien is deze tekortkoming van onze hersenen wel de basis van conflicten, niet begrepen lesstof of misverstanden in de klas. Onze taal zorgt er dagelijks voor dat dingen anders lopen dan bedoeld, onze ogen nemen bovendien de beelden niet altijd waar zoals ze bedoeld waren. 

 

Heb jij wel eens dingen verkeerd gezien?

 

Velogns Eeglnse odnerzerkoes makat het niet uit in wleke vglodroe de ltetres in een worod saatn. Het eigne banenglkrije is dat de ersete en de ltstaae letetr op de jstuie paalts saatn.
De rset kan een rtelmmoje zijn en tcoh kun je goowen lzeen wat er saatt.
Dat kmot odamt je hseneren niet ideree lteter aprat lzeen, maar het worod als geehel.
Garippg hè?

Er zijn in de loop der eeuwen prachtige bizarre, onbegrijpelijke illusies gemaakt, die aantonen dat het brein dingen kan waarnemen die er niet zijn, zich dingen kan herinneren die niet gebeurd zijn en dingen kan waarnemen die vanuit een ander perspectief ineens heel anders ogen.

Op de volgende website vind je veel illusies: http://www.richardcolly.nl/illusions/ 

Nu je veel verschillende illusies hebt gezien, kun je je waarschijnlijk wel voorstellen dat ook in het dagelijks leven onze hersenen ons proberen voor de gek te houden. Als je iets ziet wat je niet bevalt, vraag dan eerst wat de ander ziet. Of als je iets ziet, kijk dan nog eens met andere ogen en zie hoe het verandert. 

Wie kijkt met de ogen van zichzelf ziet lang niet zoveel als wie kijkt met de ogen van zichzelf en zijn andere zelven....