Kamp

Jij en je ei

Iedereen krijgt aan het begin van het kamp een ei die hij/zij moet verzorgen. Je moet hem ALTIJD bij je hebben! De leiding kan elk moment van de dag iemand vragen naar het ei en dan moet je hem laten zien.

Voor 's avonds moeten de eieren ook in een nestje liggen voordat de scouts mogen gaan slapen.

Als het ei kapot is, krijg je een eierstrafpunt, en moet je een opdracht doen (bijvoorbeeld een liedje zingen) voor een nieuw ei.

5 broden 2 vissen

Dek twee tafels

De een luxueus: snoep, limonade, chips in overvloed. (Echt te veel). De ander armzalig: alleen oudbakken brood en water. (Echt te weinig).

Leg de regels uit: Het zijn er "slechts" twee (hang deze duidelijk op).

1. Het is verboden op te staan van tafel.

2. Het is verboden iets te vragen, eisen, verzoeken, onderhandelen, enzovoort

De deelnemers voelen nu waarschijnlijk al nattigheid. Verdeel de groep (letterlijk en figuurlijk) door "1-2" te nummeren. Laat het lot beslissen wie rijk/arm is.Zie er streng op toe dat de twee regels worden nageleefd. Stuur of begeleid verder niet.

De gemoederen zullen hoog oplopen, erg hoog. Wees echter consequent en inflexibel star. "Zitten blijven en niets vragen". Gebruik daarbij dooddoeners zoals "Zo gaat dat in de echte wereld ook", "Tja, je bent arm, sorry", "Leg je er maar bij neer, zo is het nu eenmaal" of "Sorry, er was niet genoeg voor iedereen" (ook al klopt dat niet).Wat er precies gebeurt hangt af van de groep. Let dus vooral op het groepsproces, de leiders, volgers, buitenstaanders. Als de luxe echt in overvloed is zal er na verloop van tijd iets bijzonders gebeuren. Wat? Wacht maar af.

Een vergelijkbaar spel, maar met minder escalatie en impact, is BBQ-economie.