Vertragen

Leren door observeren, kijken, bewust zijn van onze gedachten, de tijd hiervoor nemen, doe jij dit ooit?

Waarschijnlijk herken je wel dat informatie snel aan je voorbij vliegt, je scrollt wat af. Wanneer heb je voor het laatst een foto met al je aandacht bekeken? Heel vaak zijn we ons maar half bewust van wat we zien. 

Met deze oefeningen gaan we de tijd nemen om bewust te kijken en gedachten te vormen.

Neem hier zeker een kwartier per oefening voor.


Wat zie ik?

Wat denk ik?

Wat vraag ik me af?

Klik op de foto hiernaast om hem te vergroten en bekijk hem goed. Beschrijf wat je ziet zo nauwkeurig mogelijk.

Beschrijf daarna wat je denkt als je naar de foto kijkt.

Wat vraag je je af als je naar de foto kijkt?


Zou je dezelfde gedachten hebben gehad als je deze foto al scrollend had gezien?


Klik op de foto hiernaast om hem te vergroten.

Verplaats je in een van de mensen op de foto.

Wat voelt hij/zij? Wat zijn zijn/haar gedachten? Wat ziet hij/zij?

Wat zou belangrijk zijn voor deze persoon?

Schrijf een verhaaltje, gedicht of lied vanuit deze persoon. Vergelijk het daarna met elkaar en ontdek dat je vanuit hetzelfde perspectief verschillend kunt interpreteren.


Klik op de foto hiernaast en bekijk hem goed (minstens 1 minuut). Schrijf nu zoveel mogelijk dingen op die je ziet.

Kijk nog eens naar de foto en schrijf dan nog eens 5 nieuwe dingen op die je ziet.

Bespreek met elkaar wat je hebt opgeschreven en vergelijk alle interpretaties.

Iedereen bekijkt een foto vanuit zijn/haar eigen achtergrond, vanuit wat hij/zij al kent en zijn/haar ervaringen. 

Wanneer je je bewust wordt dat iedereen zo zijn/haar eigen interpretaties heeft van hetgeen je ziet, wordt het makkelijker te accepteren dat we allemaal anders zijn en dingen anders ervaren. We (ver)oordelen minder snel.